ریاضی دبیرستان

دستگاه های معادلات خطی اغلب برای حساب کردن بهره ی ساده،پیشگویی،اقتصاد و پیدا کردن نقطه ی سر به سر به کارمیرود.

معمولاً هدف از حل کردن یک دستگاه معادلات خطی، پیدا کردن محل تقاطع دو خط می باشد.در مسائل دخل و خرج که درمشاغل مختلف وجود دارد، پیداکردن نقطه تقاطع  معادلات خط  یعنی همان پیدا کردن نقطه ی سر به سر. در اقتصاد هم نقطه تقاطع معادلات خطی،عبارتست از:قیمت بازار یا نقطه ای که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر باشند.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۸ اسفند۱۳۹۰ساعت 17:34  توسط سارا و شیما  |